دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

آموزش شرط بندی در بازی رولت

0 ۷۵۰

شرط بندی در بازی رولت و فرمول بازی رولت بسیار ساده است. شما میتوانید با به خاطر سپردن قوانین بازی رولت به راحتی در این بازی شرط بندی کنید. در این بازی دو حالت کلی شرط بندی وجود دارد که به شرط داخلی و شرط خارجی تقسیم میشود. هر یک از این دسته خود دارای چند زیرمجموعه و حالت هستند که در ادامه همه ی آنها را خواهید آموخت.

هر یک از قسمتهای و حالت های شرط بندی در بازی رولت دارای یک ضریب برنده شدن مختص خود هستند و یادگیری آنها برای کسانی که میخواهند بر روی چند قسمت مختلف همزمان شرط بندی کنند بسیار مهم است.

شرط داخلی

شرط داخلی به شرط هایی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را درون محدوده اعداد گذاشته و بر روی یک یا دسته ای از اعداد داخل بازی از ۰ تا ۳۶ شرط بندی کند.

بازیکن میتواند همزمان چند ژتون در چند قسمت مختلف قرار دهد تا شانس برنده شدن وی بیشتر شود.

۱. شرط مستقیم یا Straight-up bet

ضریب: ۳۵ به ۱

شرط مستقیم یعنی بازیکن ژتون خود را مستقیماً بر روی یکی از اعداد صفحه قرار دهد. در این حالت، بازیکنی که برنده شود بیشترین ضریب بازی یعنی ۳۵ به ۱ را برنده میشود.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون ۱۰۰۰ تومانی خود را بر روی عدد ۲۳ گذاشته باشد و برنده شود، ۳۵ برابر آن را برنده میشود. یعنی ۳۵۰۰۰ تومان به علاوه ۱۰۰۰ تومان اولیه که مجموع آن ۳۶۰۰۰ تومان میشود.

۲. شرط قیچی یا Split bet

ضریب: ۱۷ به ۱

شرط قیچی به نوعی از شرط داخلی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی خط میان دو عدد قرار میدهد.

در این حالت اگر هر یک از این خانه ها برنده شوند، بازیکن ۱۷ برابر شرط خود را برنده میشود.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون ۱۰۰۰ تومنی خود را بر روی خط میان ۱۳ و ۱۶ قرار دهد و چرخ رولت خانه ۱۳ را نشان دهد، بازیکن ۱۷۰۰۰ تومان برنده میشود که با ۱۰۰۰ تومان شرط اولیه خود ۱۸۰۰۰ تومان از میز برمیدارد.

۳. شرط جاده یا Street bet

ضریب: ۱۱ به ۱

شرط جاده ای یعنی هنگامی که بازیکن ژتون خود را بر روی یکی از ستون های عمودی (ستون ۳تایی) قرار دهد. هنگامی که توپ در خانه یکی از این اعداد متوقف شود، بازیکن ۱۱ برابر ژتون خود را برنده میشود.

به عنوان مثال در اینجا بازیکن بر روی ستون اعداد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ یک ژتون ۱۰۰۰ تومانی شرط بندی کرده است و برنده میشود. وی ۱۱ برابر ژتون اولیه خود یعنی ۱۱۰۰۰ تومان دریافت میکند که با ژتون اولیه خود، ۱۲۰۰۰ تومان خواهد شد.

۴. شرط گوشه یا Corner bet

ضریب: ۸ به ۱

شرط گوشه در شرطهای داخلی زمانی انجام میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی نقطه تلاقی ۴ خانه قرار میدهد و ۴ عدد را پوشش میدهد. در این حالت، بازیکن برنده ای که شرط گوشه بسته است، ۸ برابر ژتون اولیه خود را دریافت میکند.

به عنوان مثال اگر بازیکنی که ژتون ۱۰۰۰ تومانی خود را برای شرط گوشه بر روی اعداد ۳۲، ۳۳، ۳۵ و ۳۶ مطابق تصویر زیر قرارداده است، برنده شود، ۸ برابر آن یعنی ۸۰۰۰ تومان دریافت میکند و به همراه ژتون اولیه خود یعنی ۱۰۰۰ تومان، جمعاً ۹۰۰۰ تومان خواهد داشت.

حتما بخوانید:   امیلیا کلارک بازیگر نقش دنریس تارگرین در سریال بازی تاج و تخت

۵. شرط خطی یا Line bet

ضریب: ۵ به ۱

شرط خطی، که مانند شرط جاده ای است، هنگامی صورت میگیرد که بازیکن ژتون خود را بگونه ای بر روی ستون های سه تایی قرار دهد که دو ستون را دربر یگیرد(جمعاً ۶ عدد). در این حالت، بازیکن برنده ۵ برابر مبلغ شرط اولیه خود را برنده میشود.

به عنوان مثال مطابق شکل زیر اگر بازیکنی که ژتون ۱۰۰۰ تومانی را شرط خطی بسته باشد، برنده شود (عدد ۷ الی ۱۲)، هنگام برنده شدن مبلغ ۵۰۰۰ تومان به همراه ژتون اولیه خود یعنی ۶۰۰۰ تومان به همراه میبرد.

۶. شرط ۵ تایی یا Five-number bet (مخصوص رولت آمریکایی)

ضریب: ۶ به ۱

شرط ۵ تایی یکی از حالات شرط بندی در بازی رولت است که فقط در بازی آمریکایی انجام میشود.

در این حالت بازیکن ژتون خود را در نقطه تلاقی ستون صفرها (۰ و ۰۰) و ستون اعداد ۱، ۲ و ۳ قرار میدهد و هنگامی که یکی از این اعداد برنده شوند، بازیکن ۶ برابر ژتون اولیه خود سود خواهد کرد.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون ۱۰۰۰ تومانی خود را برای شرط ۵ تایی قرار داده و برنده شود، مبلغ ۶۰۰۰ تومان به همراه ۱۰۰۰ تومان شرط اولیه خود یعنی ۷۰۰۰ تومان برنده میشود.

شرط خارجی

شرط داخلی به شرط هایی گفته میشود که بازیکن ژتون شرط بندی خود را در خارج محدوده اعداد و بر روی حالات گوناگون بازی قرار میدهد.

تمامی حالات شرط خارجی به نوعی شرط بندی بر روی گروهی از اعداد صفحه بازی رولت است. شرط های خارجی به سه دسته کلی شرط ستونی، شرط دوجین و شرط پول برابر تقسیم میشوند.

این نوع شرط ها شانس برنده شدن بالایی را بهمراه دارند و به همین دلیل ضریب آنها نسبت به گزینه های شرط داخلی، کمتر است.

محدوده شرط خارجی

۱. شرط ستون یا Column bet

ضریب: ۲ به ۱

شرط ستون به شرطی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی یکی از ستونهای افقی (۱۲ عددی) شرط بندی کند.

در بازی رولت ۳ ستون ۱۲ عددی وجود دارد که برای شرط بندی آنها باید ژتون را بر روی یکی از ناحیه های مشخص شده با کادر آبی قرار داد.

ضریب ۲ به ۱ در این نوع شرط یعنی اگر بازیکن یک ژتون به ارزش ۱۰۰۰ تومان را بر روی ستون وسط (یعنی اعداد ۲، ۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۹، ۳۲ و ۳۵) شرط بندی کند و برنده شود، وی مبلغ ۲۰۰۰ تومان جایزه دریافت میکند که مجموع آن با ژتون اولیه خود، ۳۰۰۰ تومان میشود.

۲. شرط دوجین (۱۲ تایی) یا Dozen bet

ضریب: ۲ به ۱

شرط دوجین یا ۱۲ تایی نیز همانند شرط ستون بوده و با شرط بندی بر روی یکی از ۳ دوجین بازی و قرار دادن ژتون بر روی یکی از نواحی مشخص شده با کادر آبی میتوان بر روی ۱۲ عدد آن دوجین شرط بندی کرد.

حتما بخوانید:   2 خطر بسیار مهم در سایت های شرط بندی

دوجین اول اعداد ۱ الی ۱۲، دوجین دوم اعداد ۱۳ الی ۲۴ و دوجین سوم اعداد ۲۵ الی ۳۶ را در بر میگیرد.

چنانچه بازیکن در یکی از دوجین ها ژتون ۱۰۰۰ تومانی شرط بندی کرده و برنده شود، با توجه به ضریب ۲ به ۱ این حالت که مشابه شرط ستون است، وی مبلغ ۲۰۰۰ تومان جایزه دریافت میکند و با ژتون اصلی خود ۳۰۰۰ تومان سرمایه خواهد داشت.

۳. شرط پول برابر یا Even money bet

شرط پول برابر به شرط بندی در قسمتهایی از شرط خارجی گفته میشود که نیمی از صفحه بازی رولت را پوشش داده و شانس برنده شدن بازیکن را بالا میبرد.

این نوع شرط بندی به سه دسته شرط عدد زوج یا فرد، عدد قرمز یا مشکلی و نیمه اول یا دوم بازی رولت تقسیم میشود.

با توجه به شانس بالای پیروزی در این نوع شرط بندی، ضریب هر سه دسته این نوع شرط بندی برابر مبلغ شرط است (ضریب ۱ به ۱)، یعنی اگر بازیکن این نوع شرط را برنده شود، برابر مبلغی که شرط بسته است جایزه دریافت میکند.

شرط عدد زوج یا فرد

ضریب: ۱ به ۱

هنگامی که بازیکن ژتون خود را در یکی از دو خانه Odd (فرد) یا Even (زوج) که با کادر آبی رنگ مشخص شده اند قرار دهد، بر روی دسته اعداد فرد یا زوج شرط بندی کرده است و درصورت برنده شدن، برابر ارزش ژتون شرط بندی شده جایزه دریافت میکند.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون ۱۰۰۰ تومانی خود را بر روی Odd یا اعداد فرد قرار داده و برنده شود، وی مبلغ ۱۰۰۰ تومان برنده میشود و مجموع آن با ژتون اولیه خود، ۲۰۰۰ تومان میشود.

شرط خانه قرمز یا مشکی

ضریب: ۱ به ۱

زمانی که تصمیم بازیکن از شرط بندی رنگ عدد در صفحه بازی رولت باشد (قرمز یا مشکی) وی ژتون خود را بر روی رنگ مورد نظرش در قسمت مشخص شده با کادر آبی در تصویر زیر قرار میدهد و در صورت برنده شدن برابر مبلغ خود دریافت خواهد کرد.

به عنوان مثال اگر بازیکنی که بر روی رنگ مشکلی ژتون ۱۰۰۰ تومانی شرط بندی کرده باشد، برنده شود، مبلغ ۱۰۰۰ تومان دریافت میکند و ژتون اولیه خود را نیز برمیدارد و جمعاً ۲۰۰۰ تومان خواهد داشت.

شرط دو نیمه میز

ضریب: ۱ به ۱

صفحه بازی رولت دارای دو نیمه است. نیمه اول اعداد ۱ الی ۱۸ و نیمه دوم اعداد ۱۹ الی ۳۶ را شامل میشوند.

شرط بندی بر روی یکی از این دو نیمه در بازی رولت امکان پذیر است و بازیکن میتواند با گذاشتن ژتون خود بر روی کادرهای مشخص شده با رنگ آبی، این نوع شرط بندی را انجام دهد.

چنانچه بازیکن برنده این شرط بندی باشد، برابر مبلغی که شرط بندی کرده است جایزه دریافت خواهد نمود.

به عنوان مثال اگر بازیکنی ژتون ۱۰۰۰ تومانی خود را بر روی نیمه اول یعنی اعداد ۱ الی ۱۸ شرط بندی کرده و برنده شود، ۱۰۰۰ تومان جایزه دریافت میکند و ژتون اولیه خود را نیز برمیدارد و جمعاً ۲۰۰۰ تومان خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی