دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

کوسه ھا خطرناک ترین جانور در دریای پوکر

0 ۶۲۸

کوسه ھا خطرناک ترین جانور در دریای پوکر ھستند. آنھا بسیار کمتر از بقیه اشتباه می کنند و انرژی و پولشان را برای موقعیت ھای مناسب ذخیره می کنند. به احتمال زیاد حرفه ای ھستند. یعنی از راه پوکر امرار معاش می کنند. به ھمین سبب باید دانست که بازی شان را جدی گرفته، با کسی شوخی ندارند. کوسه ھا کمی خفت ھستند یعنی در انتخاب دستی که بازی می کنند دقت به خرج می دھند ولی بر خلاف خفتھای انفعالی  خشن و انفجاری حمله می کنند. قادرند ھوشمندانه بازی خود را با حریف تنظیم کنند.

کوسه ھا دنبال بازی با ماھی ھای ساده لوح ھستند. بر خلاف خفت ھا، به کوسه ھا نمیتوان به راحتی بلوف زد. چون باھوش و با تجربه ھستند. دست شما را خوانده، مچتان را می گیرند. کوسه ھا ممکن است بازیھای فرعی و غلط انداز انجام دھند، تا اعتماد ماھی ھا جلب شود و فکر کنند که آنھا لاابالی بازی می کنند. یعنی ممکن است حتی به عمد بد بازی کنند و به اصطلاح دون پاشی کنند.

کوسه ھا مرتبا در پی تحلیل و بھترکردن روشھای تکنیکی و تاکتیکی خود ھستند

کوسه ھا مرتبا در پی تحلیل و بھترکردن روشھای تکنیکی و تاکتیکی خود ھستند.آنھا سرمایه ای مجزا و قوی برای پوکر کنار گذاشته اند که آنھا را در برابر نواسانات بازی حفظ کرده و ھمیشه آماده نگه می دارد و بر اثر باختن در یک دست احساساتی نمی شوند. در ضمن تا جای ممکن متنوع و غیرقابل پیش بینی بازی می کنند تا حریف الگوی ثابتی را در بازیشان شناسائی نکند. به کوسه ھا اصطلاحا خفت خشن یا (TAG-Tight Aggressive) هم گفته می شود.

حتما بخوانید:   سایت شرط بندی تپ سی بت TAP 30

 استراتژی صحیح

شرمنده روحیات ورزشی خواننده محترم! کوسه ھا قمار ندارند. تا جای ممکن سعی کنید با کوسه بازی نکنید ولی اگر ناچار شدید و سر میزی پر از ماھی نشته اید و کوسه ھم آنجاست، احتیاط کنید. وقتی حمله می کند، از سر راھش کنار بروید. سعی نکنید از او پول ببرید چون او وقتی که شما دست داشته باشید به موقع کوتاه می آید و خریدار دستھای شما نیست. وقتی به او بلوف بزنید مچ شما را می گیرد و در مجموع حریف ناخوش آیند و زیان آوری است. وقتی به اصطلاح می گویند فلانی قمار نداره، یعنی ھمین. یعنی صلاح نیست زیاد به پرو پایش بپیچید. بروید دنبال ماھی ھا و ھلو ھای برو تو گلو.
بارھا دیده شده که بازیکنان ناشی به محض اینکه می بینند یک بازیکنی معروف و یا قوی است، شروع میکنند به درگیر شدن با او برای ارضاء جاه طلبی شخصی شان که اشتباه است. کسی که اینطور فکر کند، این بازی را درست درک نکرده است. موضوع
را اشتباه گرفته و به جای صید دنبال صیاد می رود و خود صید می شود.

بیاد داشته باشید: سر میز پوکر تنھا فاکتور نھائی، پولی است که در طولانی مدت می توان برد، نه ارضاء غرور و ھواھای نفسانی و میل برتری بر دیگران!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی