دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

آموزش حرفه ای بازی پینوکل Pinochle پاسور شرطی

0 ۲۹۴

بازی پینوکل Pinochle یکی از بازی های ورق میباشد  که به طور  گروهی انجام می شود و می توانید در وب سایت پاسور آن را برای شرط بندی و کسب درآمد تجربه نمایید. این بازی طوری می باشد که هر ورق یک امتیاز ویژه داشته و هر شخص تلاش دارد تا امتیازات زیادتری را کسب نماید. این بازی هم دارای سبک های مختلفی می باشد. با ۴ نفر هم می توان این بازی را انجام داد. در واقع می توان این بازی را شبیه به بازی هایی مانند ۱۰۰۰، سوئکا و دل دانست. هر گروهی که مجموع امتیازاتش به ۱۵۰ برسد، برنده می باشد. برای این منظور دو مولفه کارت و روش  بازی کردن نقش حیاتی را دارد.

در ادامه مقاله آموزش حرفه ای بازی پینوکل Pinochle پاسور شرطی همراه ما باشید.

وسایل مورد نیاز برای بازی پینوکل

۴۸ کارت پینوکل

۲ یا ۴ بازیکن

خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

 

اهداف بازی شرط بندی پینوکل

اهداف دراین بازی این هستند کـه زودتر از سایریت بـه امتیاز ۱۰۰۰ برسیم. جهت کسب امتیاز باید از روکردن ورق و برنده شدن دورهایی استفاده کرد کـه در انها کارت های‌ تک، ۱۰؛ شاه یا بی بی باشد.

روش پخش کردن کارت ها در بازی

بـه هر بازیکن ۱۲ کارت داده می شود. زیادترین عدد کارت از مجموعه کارت های‌ باقی مانده را برمی گردانیم و ان را تا نیمه زیر بقیه کارت ها قرار می‌دهیم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی اسـت. اگر دست دهنده یک کارت ۹ را برگرداند، ۱۰ امتیاز بـه او داده می‌شود.

 

معرفی امتیاز کارت ها در بازی پینوکل

از بالا بـه پایین:

تک

کارت عدد ۱۰

شاه

بی بی

سرباز

کارت عدد ۹

 

آموزش بازی پینوکل Pinochle

بازیکنی کـه دست دهنده نیست بایستی کارت اول را بکشد. اکنون دست دهنده باید یک کارت «هر کارتی باشد مهم نیست» بکشد. پیروز شخصی می باشد کـه کارتش بالاترین رنک را در خال حکم داشته باشد. در صورتی که هیچ کارتی از خال حکم کشیده نشد، برنده کسی اسـت کـه کارتش بالاترین رنک را در خال آغازگر داشته اسـت. حالا بازیکن برنده میتواند بـه روکردن ورق بپردازد.

بازیکن بابت روکردن ورق امتیاز می‌گیرد. درضمن او میتواند از همان کارت ها در دورها استفاده کند. زمانی روکردن ورق روی داد یا اگر بازیکن برنده دور، ورقی برای روکردن نداشت، برنده آخرین دور باید بالاترین کارت از مجموعه کارت های‌ باقی مانده را بردارد. بازیکن دیگر هم کارت بعدی را برمی دارد. حالا آن ها ۱۲ کارت دارند. برنده آخرین دور باید دور جدید را آغاز نماید.

روش اجرای بازی پینوکل

در صورتی که بازیکنی کارت ۹ خال حکم را دارد، میتواند پس  از پیروز شدن یک دور، ان کارت رابا کارت برگردانده شده از بسته کارت های‌ باقی مانده عوض کند. وقتی او اینکار را کرد، ۱۰ امتیاز می‌گیرد. همچنین  بازیکنی کـه یک کارت ۹ خال حکم رو کرد یا از کارت ۹ خال حکم دریک دور استفاده کرد هم ۱۰ امتیاز دریافت می نماید.

حتما بخوانید:   بهترین سایت شرط بندی میلیاردی

زمانی از بسته کارت های‌ باقی مانده تنها یک کارت ماند «خوابیده بـه پشت»؛ برنده دور بعدی ان کارت باقی مانده را برمی دارد. بازیکن بازنده دور بعدی هم کارت برگردانده شده کـه زیر بسته کارت ها گذاشتیم را برمی دارد. بعد از این کـه آخرین کارت ها برداشته شد دیگر نمیتوان از روکردن ورق امتیاز دریافت نمود. با ۱۲ کارت آخر فقط برای برنده شدن دورها بازی میکنیم. دراین ۱۲ دور پایانی باید درصورت امکان کارتی از خال آغازگر کشید.

همچنین در صورتی که می‌توانید دور را برنده شوید باید اینکار را انجام بدهید. بـه بازیکنی کـه برنده آخرین دور شود ۱۰ امتیاز داده میشود. حالا هر بازیکن باید تعداد کارت های‌ تک و ۱۰ کـه برنده شده را بشمارد. بازیکنان بـه ازای هرکدام از این کارت ها ۱۰ امتیاز میگیرند. بازیکنان باید تعداد کارت های‌ شاه و بی بی کـه برنده شده اند را ارزیابی کنند. بـه ازای هر کدام از این کارت ها، ۵ امتیاز بـه بازیکن داده خواهد شد.

 

امتیاز روکردن ورق در بازی Pinochle

فهرست روکردن ورق در زیر آمده اسـت:

 

ردیف خال حکم

«تک – ۱۰ – شاه – بی بی – سرباز»: ۱۵۰ امتیاز

 

کارت ۹ خال حکم

۱۰ امتیاز

 

ازدواج خال حکم

«شاه و بی بی» ۴۰ امتیاز

 

ازدواج غیر حکم

۲۰ امتیاز

 

4 کارت تک از هر خال

۱۰۰ امتیاز «۲ تا: ۲۰۰ امتیاز»

 

4 کارت شاه از هر خال

۸۰ امتیاز «۲ تا: ۱۶۰ امتیاز»

 

4 کارت بی بی از هر خال

۶۰ امتیاز «۲ تا: ۱۲۰ امتیاز»

 

4 کارت سرباز از هر خال

۴۰ امتیاز «۲ تا: ۸۰ امتیاز»

 

پینوکل «بی بی پیک و سرباز خشت»

۴۰ امتیاز «۲ تا: ۸۰ امتیاز»

 

توضیحات رو کردن ورق

در روکردن ورق، بازیکنان با این ترکیب ها امتیاز می‌گیرند. ردیف کارت های‌ تک، ۱۰؛ شاه، بی بی، سرباز در خال حکم ۱۵ امتیاز دارد. یک کارت شاه و یک کارت بی بی از یک خال میتوانند باهم ازدواج کنند. اگر این کارت ها از خال حکم باشند ۴ امتیاز، ودر بقیه خال ها هم این ازدواج ۲ امتیاز دارد. کارت ۹ خال حکم ۱ امتیاز دارد.

کارت تک از هر خال ۱۰ امتیاز دارد. کارت شاه از هر خال ۸ امتیاز دارد. کارت بی بی از هر خال ۶ امتیاز دارد. کارت سرباز از هر خال ۴ امتیاز دارد. در دست داشتن کارت بی بی پیک و سرباز خشت هم یک پینوکل اسـت و ۴ امتیاز دارد. اگر بازیکنی دو تا از ترکیب های‌ گفته شده را داشته باشد، امتیازات بـه این شکل اسـت.

حتما بخوانید:   یادگیری صفر تا صد بازی پوپ در 3 دقیقه

 

حکم کردن در بازی پینوکل

بازیکن سمت چپ دست دهنده نخستین کسی اسـت کـه باید حکم کند. او باید بگوید چند امتیاز میتواند بگیرد یا این کـه بگوید پاس. برای شروع حداقل باید از حکم ۲۰ کار را آغاز کرد. هر بازیکن باید حکم قبلی را بالاتر ببرد یا بگوید پاس.

آمورش بازی پینوکل

این روند حکم کردن بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا میکند و بازیکنان چند بار حکم می‌کنند تا جایی کـه همه ی بـه جز یک نفر بگویند پاس. مفهوم این حکم کردن را در جریان بازی بهتر می فهمید.

قوانین بازی پینوکل Pinochle

اگر هردو بازیکن کارتی یکسان کشیدند، برنده دور کارتی اسـت کـه اول کشیده شده اسـت. بعد از برنده شدن دریک دور، فقط یک روکردن ورق میتوان انجام داد. اگر چند روکردن ورق اتفاق بیفتد بازیکن باید یک دور دیگر برنده شود تا امتیازات ان را بگیرد.

مثال

بی بی پیک از یک ازدواج کـه امتیاز ان گرفته شده را می‌توان درکنار سرباز خشت گذاشت کـه در حال حاضر با ۴ کارت سرباز دیگر در روکردن ورق مورداستفاده بوده اسـت. بدین ترتیب یک پینوکل شکل می‌گیرد. ولی در ان دور، بازیکن فقط می‌تواند امتیاز ۴ سرباز یا پینوکل را بگیرد. برای گرفتن امتیاز دیگری اول باید دریک دور دیگر برنده شود.

بهترین سایت شرط بندی بازی پینوکل

بهترین سایت شرط بندی پینوکل سایت شرط بندی چیتا بت می بباشد که برای کاربران خود بهترین شرایط بازی را فراهم ساخته است و از این رو افراد زیادی در این سایت مشغول این بازی می باشند زیرا که چیتا بت سایتی می بباشد که برای اولین ببار این بازی را وارد سایت خود کرده و کاربران توانسته این بازی نوستالژی را در این محیط بیابند و از این موضوع برای خود استفاده کرده به درآمدزایی مشغول شوند زیرا که این سایت شرط بندی برای این بازی بونوس های بسیار بالا و جوایز خیلی خوبی قرار داده است و در یکسری از شرایط کاربران می توانند بیمه شرط بندی را در آن استفاده کرده تا ریسک بازی را کاهش دهند در واقع چالش های بسیار زیادی در این ایجاد شده که این بازی را هیجان انگیز می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی